گزارش اولين دوره فنون و مهارتهاي مربيگري پيلاتس آذرماه93

گزارش اولين  دوره فنون و مهارتهاي مربيگري پيلاتس

اولين همايش اعضاي موسسه پيلاتس ايرانيان با موضوع فنون و مهارتهاي مربيگري از تاريخ 16 آذر ماه لغايت 20 آذرماه برگزار شد.

اولين همايش اعضاي موسسه پيلاتس ايرانيان با موضوع فنون و مهارتهاي مربيگري از تاريخ 16 آذر ماه لغايت 20 آذرماه برگزار شد.
در اين دوره 166 نفر از اعضاي موسسه و نمايندگان استانهاي البرز،اصفهان،کرمان،قزوين،يزد،همدان،خوزستان ،گيلان،آذربايجان غربي،آذربايجان شرقي و خراسان رضوي به مدت 5 روز از ساعت 8 صبح لغايت 14 در تهران  دانشگاه نسيبه شرکت نمودند.
مدرسي اين دوره را استاد بهاره عطري بنيانگذار ورزش پيلاتس در ايران بعهده داشتند.
شايان ذکر است پس از پايان دوره از شرکت کنندگان آزمون عملي بعمل آورده شد.
ضمنا گواهي قبول شدگان در دوره  مذكور توسط موسسه پيلاتس ايرانيان صادر و در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت.


لطفا جهت ديدن نتايج کليک نماييد.روابط عمومي موسسه پيلاتس ايرانيان

گزارش تصويري