نماينده استان اصفهان معرفي شد

نماينده استان اصفهان معرفي شد


طي ابلاغي از سوي خانم بهاره عطري رياست موسسه، سرکار خانم ناديا ذوالفقاري بعنوان سرپرست موسسه پيلاتس ايرانيان در استان اصفهان تعيين گرديد.
خانم عطری ضمن ابلاع نمایندگی اصفهان همکاری و پشتبانی دیگر اعضا را لازمه ارتقا سطح و دانش ورزش پیلاتس دانستند و خواستار ایجاد یک شبکه ارتباطی هماهنگ و منسجم برای پیشبرد اهداف موسسه ایرانیان شدند.

متن ابلاغ به شرح زیر است.به نام خدا

سرکار خانم ناديا ذوالفقاري،

با عنایت به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی و با استناد به اساسنامه موسسه پيلاتس ايرانيان و به موجب این ابلاغ سرکار بعنوان سرپرست موسسه پيلاتس ايرانيان در استان اصفهان منصوب می‌شوید.
امید است با تلاش مستمر سرکار و دیگر همکاران در راستای مسئولیت‌تان شاهد ارتقای بیش از پیش رشته ورزشي پيلاتس در استان اصفهان باشیم.
موفقیت و بهروزی روز افزونتان را در انجام وظایفی که بر عهده دارید از خداوند منان مسئلت داریم.بهاره عطري
رئيس موسسه پيلاتس ايرانيان