مشخصات موسسه

 موسسه ورزشي پيلاتس ايرانيان

 
 موسسه  ورزشي پيلاتس ايرانيان در تاريخ 27 اسفند ماه 1392 با شماره 33642و شناسه ملي 14003961875 به ثبت رسيده است .
  در تاريخ 7 ارديبهشت 93 در روزنامه رسمي کشور به چاپ رسيده است.

آرم موسسه


برندتجاري موسسه :
علامت موسسه پيلاتس ايرانيان شامل 3 جزء مي باشد که از دو بازو و يک دايره توپر تشکيل شده است .نحوه قرار گرفتن دو بازو به گونه اي است که نشان دهنده حرف p انگليسي و برگرفته از واژه pilates است .
شکل ظاهري اين اجزاء،طرحي از اجراي يکي از تمرينهاي اصلي بنام شيرجه وارانه (jackknife
)است.

ثبت علامت تجاري با اجزاء کلمه پيلاتس به فارسي و pilates به صورت لاتين با شماره 139250840001028915 مورخه 1392/11/29

سايت موسسه:

شماره حساب موسسه ورزشي پيلاتس ايرانيان:

شماره در دست اقدام مي باشد


آدرس دفتر موسسه:

تهران-شهرک غرب ابتداي فاز 3 خيابان شهيد حسن سيف مجتمع تجاري شهرک غرب طبقه سوم غربي واحد10 کد پستي 1466813896