پيلاتس | آموزش تا مربيگري پيلاتس

نمايش بخش دوم برنامه کلينيک ورزشي شبکه خبر

نمايش بخش دوم برنامه کلينيک ورزشي شبکه خبر


در برنامه کلينيک ورزشي که با موضوع ورزش پيلاتس از شبکه خبر سيما پخش شد  بخش دوم  صحبتهاي استاد عطري و گزارشي از کلاس پيلاتس آقايان در تاريخ 28 مهرماه در چندين نوبت از شبکه خبردر بخش خبري  پخش شد.

ضمنا قسمتهاي بعدي برنامه احتملا در روزهاي سه شنبه هر هفته در ساعتهاي پخش خبر ورزشي از 6 و 30دقيقه صبح و تکرارهاي آن در 9 و 30 و 14و 30 دقيقه پخش خواهد شد.