پيلاتس | آموزش تا مربيگري پيلاتس

نهمين سالگرد تاسيس ورزش پيلاتس و موسسه پيلاتس ايرانيان گرامي باد

بيانيه استاد بهاره عطري بنيانگذار ورزش پيلاتس بمناسب نهمين ساگرد تاسيس ورزش پيلاتس :

به نامِ یگانه هستی‌دهنده


حمایت‌های بی‌دریغ شما عزیزان که سرچشمه‌ی بی‌پایان است از هنگامه‌ی پایه‌گذاری ورزش پیلاتس همواره توشه‌ی راه بوده است. بسیار خرسندم که امروز، نیز پس از گذشت نه سال گنجینه‌ی فروزان بی‌بدیل محبت‌های شما همچنان چراغ راه است.  
ضمن تبریکِ فرا رسیدن رستاخیز طبیعت به همه‌ی دوستان و ورزشکاران عزیز، نهمين سال فعالیت ورزش پیلاتس در ایران و اولين سالگرد تاسیس موسسه پیلاتس ایرانیان را گرامی داشته و امیدوارم که به یاری پروردگار منان بتوانبم در راهِ رسیدن به اهداف آموزشی خود همانند گذشته گام‌ برداریم.تهران، 1394
بهاره عطری