پيلاتس | آموزش تا مربيگري پيلاتس

دهمين سالگرد تاسيس ورزش پيلاتس

بيانيه استاد بهاره عطري بنيانگذار ورزش پيلاتس در ايران به مناسبت دهمين سالگرد تاسيس ورزش پيلاتس در ايران و دومين سالگرد تاسيس موسسه پيلاتس ايرانيان

ز جهان، گرچه بوستان خوشتر

بوستان، هم به دوستان خوشتر

اکنون که به یاری ایزد منان و کوشش یاران دهمین سال فعالیت ورزش پیلاتس را با موفقیت‌های زیادی پشت سر گذاشته‌ایم، پروردگار را سپاس می‌گویم و فرصت را غنینمت می‌شمارم و از تک تک عزیزان که در راه رسیدن به اهداف ورزشی پیلاتس ما را یاری کردند سپاسگزاری می‌کنم.
دستیابی به برنامه‌ها و اهداف موسسه با ایجاد نظمِ یکپارچه از طریق احترام و الزام به اجرای قوانین درون سازمانی میسر شد. کوشش تک تک یاران در نهادینه کردن این امر بسیار ارزشمند است و از تمامی عزیزانی که با ایجاد این نظم ما را در رسیدن به اهداف موسسه  پيلاتس ايرانيان یاری کردند سپاسگزارم.
همراهی شما عزیزان نیروبخشِ اهداف موسسه است. امیدوارم در سال جاری نیز با گام‌هایی راسخ‌تر از پیش در راه رسیدن به اهداف موسسه ما را همراهی کنید. در پناه حضرت حق باشید
بهاره عطری، 1395