پيلاتس | آموزش تا مربيگري پيلاتس

گزارش همــایش ورزش، سلامت و آرامش استان خراسان رضوي

گزارش همــایش ورزش، سلامت و آرامش استان خراسان رضوي

      همــایش ورزش، سلامت و آرامش به مدیریــت موســسۀ فرهنگـــی ورزشی موفقیت و آرامش رایا روز پنجشنبه مورخه 11 دي ماه برگزار شد. درطول اجرای اين همایش شش کارگاه تحت عناوین مختلف  برگزار گرديدـحضور فعال سرکار خانم کارگر نماينده موسسه پيلاتس ايرانيان در استان خراسان رضوي نيز در اين همايش بازخورد بسيار مطلوبي در بين ورزشکاران اين همايش داشت.


از اقدامات  نماينده استان خراسان رضوي در اين همايش:
-نشست صميمانه با آقاي دکتر احمد ابراهيمي عطري استاد کارگاه حرکات اصلاحي همايش مذکور پيرامون ورزش پيلاتس.
ـ نمایش برنامه های تـلویزیونی سرکار خـانم عطری وآقای شفیعی و همچنین نمایش تصویری تعدادی از حرکات پیلاتس برای علاقمندان
 پخـش تراکتهای تبلیغـاتـی شامل معرفی ورزش پیلاتس ،
معرفی مؤسسـۀ پیـلاتس ایرانیـان
معرفي باشگاه آويژ بعنوان دفتر نمايندگي موسسه پيلاتس ايرانيان
ـ برقراری ارتباط مستقیم با شرکت کنندگان در همایش وپاسخگویی به سؤالات آنها
ـ معرفی کتاب پیلاتس مؤسسه به عنوان کاملترین مرجع تمرينات پيلاتس
و برخي فعالتهاي ديگر در اين همايش يک روزه بود.


         روابط عمومي نمایندگي مؤسسۀ پیلاتس ایرانیان در استان خراسان رضوی