پيلاتس | آموزش تا مربيگري پيلاتس

گردهمایی اعضای موسسه پیلاتس ایرانیان استان اصفهان و اعطای گواهی فنون و مهارتهای مربیگری

گردهمایی اعضای موسسه پیلاتس ایرانیان استان اصفهان و اعطای گواهی فنون و مهارتهای مربیگری


گردهمایی اعضای موسسه پیلاتس ایرانیان استان اصفهان در روز پنجشنبه اول مردادماه با حضور سرکار خانم نادیا ذوالفقاری، سرپرست نمایندگی موسسه پیلاتس ایرانیان استان اصفهان و جمعی ازاعضا تشکیل شد.در این جلسه سرپرست نمایندگی استان اصفهان اظهار امیدواری نمودند که در آینده نزدیک نیز شاهد دیگر دوره های پربار بازآموزی رشته پیلاتس برای اعضاي موسسه باشيم. در آخر با اعطای گواهی فنون ومهارتهای مربیگری به شرکت کنندگان در این دوره و پاسخ به سوالات مطرح شده از جانب اعضا ،جلسه پایان یافت.

روابط عمومي پيلاتس ايرانيان-استان اصفهان