پيلاتس | آموزش تا مربيگري پيلاتس

گزارش برگزاري دوره هاي اموزشي استان يزد خرداد 94

گزارش برگزاري دوره هاي اموزشي استان يزد خرداد 94


موسسه پيلاتس ايرانيان با همکاري سرکار خانم سميه هاشمي نماينده استان يزد دو دوره آموزشي با عناوين  بازآموزي ويژه اعضاي موسسه و اصول و تمرينات پيلاتس ویزه بانوان را به مدت سه روز از تاریخ 13 لغایت 15 خرداد94  در استان يزد برگزار نمود


6 نفر از اعضاي موسسه در کلاس بازآموزي و 33 نفر در دوره اصول و تمرينات پيلاتس حضور بهم رساند که پس از آموزش  آزمون عملي از شرکت کنندگان بعمل آورده شد.
مدرسي هر دو  دوره را  سرکار خانم نسيم سوري  بعهده داشتند.
قبول شدگان دردوره اصول و تمرينات پيلاتس جواز حضور در دوره هاي فنون و مهارتهاي مربيگري را کسب مي نمايند.

قبول شدگان جهت دريافت احکام خود مي توانند بعد از 5 روز کاري از طريق نماينده استان پيگيري نمايند.


جهت ديدن نتايج دوره بازآموزي لطفا کليک نماييد
جهت ديدن نتايج دوره اصول و تمرينات پيلاتس لطفا کليک نماييد