پيلاتس | آموزش تا مربيگري پيلاتس

معرفي رشته پيلاتس توسط استاد بهاره عطري قسمت دوم

سوال و جواب در خصوص ورزش پيلاتس در شبکه ورزش سيما باحضور استاد بهاره عطري بنيان گذار ورزش پيلاتس در ايران