پيلاتس | آموزش تا مربيگري پيلاتس

معرفی و توضیح مختصر درباره ورزش پیلاتس پاسخ به برخی از پرسشهای متداول

معرفی و توضیح مختصر درباره ورزش پیلاتس پاسخ به برخی از پرسشهای متداول توسط استاد بهاره عطری بنیانگذار ورزش پیلاتس در ایران