1-برگزاری سمینارهای آموزشی با دعوت از اساتید مجرب و متبحر در زمینه تغذیه، آسیب‌شناسی، فیزیولوژی و آناتومی

 2-برگزاری دوره‌های فنون و مهارت‌های مربیگری در رشته ورزشی پیلاتس

 3-همکاری با مراکز علمی و تحقیقاتی

 4-همکاری با مراکز معتبر آموزش مربیان پیلاتس در خارج از کشور

 5-معرفی روش‌های نوین در آموزش پیلاتس

 6-تدوین و ترجمه کتاب در موضوعات مرتبط با ورزش پیلاتس  

 7-معرفی ایزارهای آموزشی در ورزش پیلاتس

 8-برگزاری مسابقات ورزشی

 9-فعاليت‌هاي مرتبط با گسترش زمينه‌هاي ورزش پيلاتس و ورزش‌هاي نوين