پيلاتس | آموزش تا مربيگري پيلاتس

فيلم اجراي صحيح حرکت roll over

نمايش صحيح حركت برگشت به پشت يا رول اوور

حركت برگشت به پشت (roll over)

اهداف اصلي حركت

تقويت مجموعه عضلات تاكننده ستون مهره ها (عضلات مايل داخلي و خارجي شكم و عضلات راست شكمي)

تقويت مجموعه عضلات تاكننده ران

پيشرفت كنترل، تمركز و رواني اجراي حركت

نكات و توصيه ها

در اجرای حرکت عجله نکنید. در طول تمرین کنترل بدن را حفظ کنید. عضلات شکم را به بیرون رها نکنید تا بتوانيد به همراه چرخش لگن به سمت عقب، ستون فقرات را مهره به مهره از زمين جدا كنيد و نيز در برگشت از حركت بتوانيد پايين آوردن تنه روي زمين را كنترل كنيد. اجازه ندهید، زمانی که پاها را به بالا میکشید، وزن پاها بر روی سینه بیفتد. زانوها را قفل نگهدارید مگر در آنها احساس درد کنید. پشت سر را به زمین فشار ندهید، در غیر این صورت گردن آسیب میبیند.

با وجود امتيازات زيادي كه اين تمرين براي بدن دارد، به دليل ايجاد كشيدگي زياد در پشت و گردن، اين حركت ميتواند براي بسياري از افراد نامناسب باشد. بنابراين در دامنه مناسب بدن خود حركت را اجرا كنيد و اجازه دهيد دامنه حرکت شما به مرور زمان پیشرفت كند. چنانچه وزن زیادی دارید یا مشکلاتی در گردن، شانه، آرنج، کمر و لگن دارید، این تمرین را حذف کنید.