پيلاتس | آموزش تا مربيگري پيلاتس

حرکات ماساژ گونه براي ستون مهره ها

حرکات ماساژ گونه براي ستون مهره ها

حرکاتی که در آن‌ها رفت به جلو و برگشت به عقب، با استفاده از ستون مهره‌ها انجام می‌شود، مانند بالا آمدن با پشت گرد (roll up) یا برگشت به پشت (roll over)، جایگاه خاصی در تمرینات پیلاتس دارند. با اجرای صحیح این حرکات، ستون مهره‌ها در بلندترین حالت خود قرار گرفته و به تدریج انعطاف آن بیشتر می‌شود. این تمرینات ماساژگونه باعث تمدد اعصاب و بهبود گردش خون نیز می‌گردد. در اجرای این حرکات قدرتی عضلات مرکز بدن برای حمایت ستون مهره‌ها، بسیار ضروری است. البته افرادی که ضعف گردن، شانه، پشت و کمر دارند بهتر است از انجام این حرکات صرف‌نظر کنند و یا با نظر مربی خود حرکات جایگزین را انجام دهند

فاطمه اکبري مربي پيلاتس