ورزش پيلاتس يا علم کنترولوژي
Service Times: 9am and 10:30am
6399 North Wells Road, Bigtownville, CO 32748

جمعه 1 تير 1403 Friday 21 June 2024 14 ذی‌الحجه 1445
  • Register

پيلاتس و علم کنترولوژي

  پيلاتس و علم کنترولوژی

پيلاتس چيست
پیلاتس ﺳﯿﺴﺘﻢ ورزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ١٩٢٠ ﺗﻮﺳﻂ ژوزف ﭘﯿﻼﺗﺲ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮔﺮدﯾﺪ اﯾﻦ ورزش در اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ ژوزف ﭘﯿﻼﺗﺲ ﻋﻠﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺪن ﻧﺎم ﮔﺬاری ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ وی ﺑﺪﻟﯿﻞ اﺣﺘﺮام و ﺣﻔﻆ ﯾﺎد و ﺧﺎطﺮه او ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﯿﻼﺗﺲ ﻣﺘﺪاول ﺷﺪ. روش ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﭘﯿﻼﺗﺲ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ورزﺷﮫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻧﻌﻄﺎف و ﻗﺪرت در ﺗﻤﺎم اﻧﺪاﻣﮫﺎی ﺑﺪن دارد ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻀﻼت را ﺣﺠﯿﻢ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ آﻧﮫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد. اﯾﻦ روش ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ از ﺣﺮﮐﺎت ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪهای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺪن و ﻣﻐﺰ ھﺎرﻣﻮﻧﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺪن اﻓﺮاد را در ھﺮ ﺳﻦ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد.معمولاً، انسان‌ در دوران كودكي از نعمت رشد طبيعي و متعارف جسماني برخوردار است، اما با شروع دوران بلوغ، جسم افت كرده و شانه‌ها خميده مي‌شوند، عضلات شل و آويزان شده و نيروي بدنی به‌شدت کاهش می‌یابد. برای حفظ نیروی بدن ورزش‌های متفاوتی طراحی شده‌اند و پیلاتس یا کنترولوژی نیز یکی از این ورزش‌ها است.ژوزف پيلاتس،بهاره عطري,موسسه ورزشي پيلاتس ايرانيان
 علمِ كنترل بدن، نامی است که ژوزف پيلاتس برای اين ورزش انتخاب کرده بود ولی پس از مرگ وي، برای احترام و حفظ خاطره او بازماندگانش نام پیلاتس را برای این ورزش متداول کردند. پيلاتس سيستم ورزشي است كه در سال 1920 توسط ژوزف پيلاتس پايه گذاري گرديد. روش تمريني پيلاتس، متشكل از ورزش‌هایی است كه تمركز روي بهبود انعطاف و قدرت در تمام اندام‌های بدن دارد بدون اينكه عضلات را حجيم كند يا آن‌ها را از بين ببرد.


كنترولوژي عبارت است از ايجاد هماهنگي كامل بين جسم، ذهن و روح. ابتدا، به شيوه هدفمند، افراد با روش كنترولوژي جسم خود را کاملاً کنترل می‌کنند. سپس با تكرار حركات به تدريج پيشرفت می‌كنند و يك نوع هماهنگي طبيعي در بدن ایجاد می‌شود. كنترولوژي باعث پرورش هماهنگی بین اعضای بدن مي‌شود، حالت‌ها و حركت‌های نادرست بدن اصلاح مي‌شود. کنترولوژی نيروي بدن و توان ذهن را افزايش مي‌دهد. انجام حركات ورزشي كنترولوژي و رعايت دستورالعمل‌های آن، پرورش جسماني را به سطح دلخواه نزديك مي‌كند. با کمک علم كنترولوژي، مغز اختيار كامل جسم را در دست مي‌گيرد؛ يعني عضلات بدن از اراده فرد فرمان مي‌برند.
كساني كه كنترولوژي را براي اولين بار تجربه مي‌كنند، احساس سرخوشی به آن‌ها دست می‌دهد و به نظر می‌آید ذهن آنان پس از سال‌ها، از خواب بيدار شده است. اين روش تمريني از حركات كنترل شده اي تشكيل شده كه بين بدن و مغز هارموني فيزيكي ايجاد كرده و توانايي بدن افراد را در هر سن بالا می‌برد.
فواید ورزش پیلاتس:
1- به انعطاف پذیری ستون فقرات کمک می کند.

2- آگاهی بیشتری راجع به بدن مان، به ما می دهد.

3- عضلات را قوی و طول عضلات را زیاد می کند.

4- عضلات شکم را تقویت می کند.

5- فکر و جسم هر دو با هم کار می کنند.

6- استرس را کم می کند و انرژی را افزایش می دهد.

7- شکم را صاف و کمر را باریک می کند.

8- پس از جراحی و یا صدمه دیدن، بهبودی را سرعت می بخشد.

9- حرکات مفاصل را افزایش می دهد.

10- گردش خون را تسهیل می کند.

11- درد مفاصل و درد پشت را آرام می کند.

12- یک ورزش بسیار خوب برای داشتن اندامی مناسب می باشد.

13- با این ورزش، احساس بهتری می کنید.

14- به زنان شیرده کمک می کند تا زودتر به وزن قبل از بارداری شان برسند.

15- یک ورزش ملایم می باشد و به شما روحیه می دهد.

16- با انجام صحیح تنفس ، اکسیژن به بدن می رساند و عضلات شکم را سفت می کند.

پیلاتس به افراد کمک می کند تا بتوانند وضعیت ایستادن و نشستن خود را بهتر کنند

علاوه بر اين كساني كه ورزش پيلاتس را انجام می‌دهند خواب بهتر، عصبانيت، استرس و خستگي كمتر خواهند داشت. به دلیل اين‌که، روش تمريني پیلاتس در وضعيت‌هاي ايستاده، نشسته و خوابيده، بدون طي مسافت و پرش و جهش انجام مي‌گيرد، آسيب‌هاي ناشي از صدمات مفصلي كاهش مي‌یابد. تمرین‌های ورزشي در دامنه‌هاي حركتي در وضعيت سه‌گانه گفته شده با اجراي تنفس‌هاي عميق و انقباض‌هاي عضلاني انجام مي‌گيرد.
چرا پيلاتس به پديده موفقيت آميزي تبديل شده است؟ چگونه اين ورزش ناشناخته امروزه تبديل به يك روش تكميلي ورزشي به شكل همگاني و حتي خانگي شده است؟
بسيار ساده است. اول، گفتار صادقانه ژوزف پيلاتس و دوم، این ورزش بسيار کارساز است و تمام وعده‌هاي گفته شده در این روش ورزشی محقق می‌شود. افراد در موقعیت‌های متفاوت، از ورزشكار حرفه‌اي يا تازه‌كار گرفته یا خانم‌هاي خانه‌دار و آقايان كارمند و پر مشغله اگر ورزش پيلاتس را آغاز كنند مطمئن باشند كه نتایج سودمند این ورزش را خواهند ديد.
با شروع ورزش پيلاتس و اجراي صحيح حركات مي‌توان به‌ اندامی زیبا و فرم بدن بهتر، توازن و کشیدگی، قامت بلندتر، باريك‌تر و انعطاف بیشتر دست یافت. هدف پيلاتس از تقويت قواي بدني، كسب و حفظ بدن و ذهن سالم براي انجام بهتر کارهای روزانه و ديگر فعاليت‌هاي بدني است.


منبع:کتاب مجموعه تمرينات ورزشي پيلاتس
 ترجمه و تدوين بهاره عطري  و مرتضي شفيعي بنيانگذاران ورزش پيلاتس در ايران
www.pilates.ir

 
ﭼرا پیلاتس این ﻣﻘدار موفقیت آمیز ﺑوده اﺳت

ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ورزش ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﻣﺮوزه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ روش ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ورزﺷﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ھﻤﮕﺎﻧﯽ و ﺣﺘﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؟! ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ، ﮔﻔﺘﺎر ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﭘﯿﻼﺗﺲ و اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ورزش ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم وﻋﺪه ھﺎی ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﻓﺮاد در ھﺮ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ورزﺷﮑﺎر ﺣﺮﻓﻪای ﯾﺎ ﺗﺎزه ﮐﺎر، ﺧﺎﻧﻤﮫﺎی ﺧﺎﻧﻪ دار ﯾﺎ آﻗﺎﯾﺎن ﮐﺎرﻣﻨﺪ و ﭘﺮ ﻣﺸﻐﻠﻪ اﮔﺮ ورزش ﭘﯿﻼﺗﺲ را آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ اطﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽدھﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ آن را ﺧﻮاھﻨﺪ دﯾﺪ. ﺑﺎ ﺷﺮوع ﭘﯿﻼﺗﺲ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﺗﻐﯿﯿﺮ ظﺎھﺮ، اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ ﺣﺮﮐﺎت، ﺑﺪن ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﮫﺘﺮ، ﻣﺘﻮازن، ﺻﺎف و ﮐﺸﯿﺪه، بلندﺗﺮ ، ﺑﺎرﯾﮑﺘﺮ و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﺪرت ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺖ. اﻋﺘﻘﺎد ﭘﯿﻼﺗﺲ از ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﻮای ﺑﺪﻧﯽ ﮐﺴﺐ و ﺣﻔﻆ ﺑﺪﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ذھﻨﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺧﻮب ﮐﺎرھﺎی روزاﻧﻪ و دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫﺎی ﺑﺪﻧﯽ اﺳﺖ.

آخرين بروز رساني جمعه 24 تیر 1401 9:38:00 ب ظ .

مشترک کانال پيلاتس شويد


جهت عضويت در کانال
روي لوگوکليک کنيد
ويژه تلفن همراه

آخرین اخبار

کلمات کلیدی