Service Times: 9am and 10:30am
6399 North Wells Road, Bigtownville, CO 32748

يكشنبه 31 تير 1403 Sunday 21 July 2024 14 محرم 1446
  • Register

مقاله ها

حرکات ماساژ گونه براي ستون مهره ها

حرکات ماساژ گونه براي ستون مهره ها

حرکاتی که در آن‌ها رفت به جلو و برگشت به عقب، با استفاده از ستون مهره‌ها انجام می‌شود، مانند بالا آمدن با پشت گرد (roll up) یا برگشت به پشت (roll over)، جایگاه خاصی در تمرینات پیلاتس دارند. با اجرای صحیح این حرکات، ستون مهره‌ها در بلندترین حالت خود قرار گرفته و به تدریج انعطاف آن بیشتر می‌شود. این تمرینات ماساژگونه باعث تمدد اعصاب و بهبود گردش خون نیز می‌گردد. در اجرای این حرکات قدرتی عضلات مرکز بدن برای حمایت ستون مهره‌ها، بسیار ضروری است. البته افرادی که ضعف گردن، شانه، پشت و کمر دارند بهتر است از انجام این حرکات صرف‌نظر کنند و یا با نظر مربی خود حرکات جایگزین را انجام دهند

فاطمه اکبري مربي پيلاتس

آخرين بروز رساني جمعه 24 تیر 1401 9:38:00 ب ظ .

آخرین اخبار

کلمات کلیدی